Fiatalok Jézusért Konferencia

Az FJK egy fiatalok által fiataloknak szervezett adventista konferencia. Az évente megrendezésre kerülő eseményen az előadások, szemináriumok és a találkozási lehetőségek a résztvevő ifjakat hitük megújítására, életük megreformálására és a Hetednapi Adventista Egyház tevékeny támogatására buzdítják, hogy a Hármas Angyali Üzenet ennek a generációnak a segítségével eljuthasson az egész világra.

Alapelvek

Azért, hogy felemelje a Hetednapi Adventista Egyház megkülönböztető üzenetét, az FJK a következőket terjeszti a tagjai elé:

Az Írás tisztelete,
mint minden tanítás és gyakorlat alapja és mérőzsinórja.
A Prófétaság Lelkének megbecsülése,
mint a tanács, a vigasztalás és a figyelmeztetés hiteles forrása.
A bibliai szentség keresése
naponkénti imán és igekutatáson keresztül, az Ő Igéjének követésére való odaszánással.
Élő istenimádati gyakorlat,
amit az elvek, a hódolat és az illendőség jellemez.
Az elveszett lelkek megmentésének vágya,
amit Jézus megmentő szeretetének tapasztalata és az Ő közeli visszajövetelének vágya éltet.
Biblikus kapcsolatok másokkal,
megőrizve a tisztaságot és erősítve a felelősségtudatot.
Mintaértékű és értékes életstílus
a pihenésben, a szórakozásban, az öltözködésben és az egészséges életvitelben.
Öröm a szolgálatban,
a rászorultakról való gondoskodásban, a lakóközösségünk szolgálatában, az emberi jogok elősegítésében, a környezettudatos életvitelben.
Elkötelezettség a Hetednapi Adventista Egyház mellett,
mivel ez Isten maradék egyháza, támogatjuk és erősítjük az elveit, a szervezetét és a vezetését.
Alázatosság és szivélyesség lelkülete,
miközben kutatjuk, kifejezzük és védjük a Hetednapi Adventista Egyház bibliai tanításait.