Készülj Istened elé!

2017. jan. 25–29.

Budapest

„Mert aki hegyeket formál, és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek, aki hajnalt és alkonyatot alkot, és a föld magaslatain lépked, annak neve: az Úr, a Seregek Istene”
Ámósz 4:13

Előadók

Jerry & Janet Page

Jerry & Janet Page

Lelkész-, és misszionárius házaspár

Jerry és Janet Page egy misszós csapat – egy elképesztő kaland részesei Istennel. Jerry lelkészi titkára, Janet pedig lelkészi társtitkára a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának lelkészcsaládokért és imaszolgálatért felelős osztályának. Előzőleg Jerry a Közép-Kaliforniai és a Pennsylvaniai Egyházterület elnöke volt Észak-Amerikában, Janet pedig az imaszolgálatért, a női szolgálatokért és a lelkészcsaládokért felelős osztályokat vezette ugyanott. Ez a pár szenvedélyesen szeretné minél inkább megismerni Jézust, látni, amint kiárasztja hatalmát népe imái által, kiképezni és hathatós eszközökkel ellátni a vezetőket és családjaikat, s szolgálni az embereket az egész világon Ővele együtt. Két felnőtt fiuk van, akik már mindketten házasok, valamint két fiú- és egy lányunoka nagyszülei.

Jan-Harry Cabungcal

Jan-Harry Cabungcal

Evangelizációs koordinátor, neurológus

Jan-Harry Cabungcal végzettsége szerint neurológus-kutató, de a lélekmentés élete igazi szenvedélye. A Europe 4 Jesus alapítójaként és evangelizációs koordinátoraként, valamint a svájci ASI elnökeként Dr. Cabungcal azon munkálkodik, hogy a fiatalokat az elveszettek megkeresésére ösztönözze, képezze és mozgósítsa, új erőt adva a megfáradtaknak, s tekintetüket Urára, Jézus Krisztusra irányítsa.

Kraig Harnett

Kraig Harnett

Bankár, missziómunkás

Kraig Ausztráliában nőtt fel, majd meghívást kapott, hogy Svájcban, Genf városában éljen és dolgozzon. Főállásban a bankszférában dolgozik, a lélekmentés a hobbija és szenvedélye! Egyszer hegyi kerékpározás közben Megváltó Urunk egy életveszélyes helyzetből mentette ki Kraig-et, ami arra késztette őt, hogy evangélizátor legyen. Krisztus hívására válaszolva élvezettel tesz bizonyságot minden korosztálynak, és szenvedélyesen szolgál a Europe for Jesus szervezettel.

Cserbik János

Cserbik János

Lelkész

Férjként és két gyermekünk édesapjaként az élet gyakorlati kérdéseit törekszem a középpontba állítani – a megoldás reményében. Külön hálás vagyok azért a másfél évtizedért, amit elesett emberekért fáradozva (hajléktalanok, lelki sérültek, szenvedélybetegek) tölthettem. A segítő hivatás kudarcainak és örömeinek izzasztó megtapasztalása adott valódi tartalmat a teológia és a pedagógia terén szerzett elméleti ismereteimnek. Akár gyülekezeti lelkészként, akár más felelősséget hordozva eltöltött évtizedekre gondolok, hálás vagyok mennyei Atyámnak az Ő türelmes, formáló-csiszoló munkájáért!

Ördög Róbert

Ördög Róbert

Lelkész

Szerbiában a Vajdasági egyházterület titkára és pénztárosa vagyok, ugyanakkor az ifjúsági osztályt vezetem az egyházterületnél, s vallom, hogy ez utóbbi a legszebb része a szolgálatomnak. Szivügyemnek tekintem az ifjúsági missziót, folyamatosan foglalkoztat a kérdés, hogyan vezessük a fiatalokat Jézushoz.
Feleségemmel Judittal közösen fáradozunk a vajdasági magyarság lelki épüléséért.
Mint négygyermekes családapa (Daniella, Dániel, Anita, Attila) és háromszoros nagyapa (Lilly, Roberto, Nia) sokat foglalkozom a keresztény család szükségleteivel, erősitésével.

Dr. Hegyi Márton

Dr. Hegyi Márton

Cserkész segédtiszt, állatorvos

14 éves korom óta vagyok cserkészvezető, 4. éve a 431. Huenergardt János Frigyes cserkészcsapatban. Az ennek keretén belül működő 9 fős, 13-16 éves fiúkból álló Hód őrs segédőrsvezetője vagyok.
Vezetőtársaim tavaly szeptemberben választottak a Magyar Cserkészszövetség adventista lelki közössége, a Tábortűz elnökévé.
Feleségemmel 2012-ben a keresztelkedtünk. Vele és azóta született két kisfiammal szülővárosomban, Hódmezővásárhelyen élünk.

Kassai Csaba Péter

Mester, teológus, cserkész-csapatparancsnok

Fiatal koromban tehetséges sportolónak indultam, versenyekre jártam, majd egy motoros bandába kerültem, ahol mindennaposak voltak a törvénybe ütköző cselekmények. Viszont Isten egy kalandos úton kiragadott, és megismertette velem a kereszténységet, amit addig gyűlöltem. Az Isten megragadott, 1992-ben megkeresztelkedtem, a következő évben megházasodtam és ugyanabban az évben cserkészfogadalmat is tettem. Azóta feleségemmel az egyház több dolgában – ahova csak Isten elhív - teljesítünk szolgálatot. Jelenleg az újjáalakult Huenergardt János Frigyes cserkészcsapatban szolgálunk feleségemmel és négy gyermekemmel, kik közül a legkisebb még kiscserkész, a legnagyobb, mint őrsvezető veszi ki részét a szolgálatból.
Jelenleg a magyar adventista unió cserkészvezetője vagyok, itt képviselem a magyarországi adventista cserkészcsapatokat.

Szemináriumok

Hogyan lehet éles elménk és kiegyensúlyozott érzelemvilágunk?

Jan-Harry Cabungcal

Legtöbben, vagy talán mindnyájan vágyunk arra, hogy éles elménk legyen, de ezt meg lehet könnyíteni bizonyos alapelvek követésével. A szeminárium azokkal az alapelvekkel foglalkozik, amelyeket az évek folyamán, tudományos munkásságunk révén tanultunk meg. Meg fogtok lepődni, hogy ezek közül milyen sok alapelv gyökerezik Isten Szavában és a Prófétaság Lelkének írásaiban. Ez a szeminárium különösen érdekes lehet azon párok számára, akik gyermeket terveznek vállalni ezekben az utolsó napokban. Gyertek el és tudjatok meg többet arról, hogyan tehetünk szert éles elmére és kiegyensúlyozott érzelmekre!

Pénzügyi Bábel

Kraig Harnett

Egyre inkább úgy tűnik, hogy a pénzpiac uralja a világot – Te is észrevetted? Kik a nagy játékosok a színfalak mögött? Hogyan hat ez az adventista próféciaértelmezésre? Gyere el, és lásd tisztán a végidők eseményeit!

Szorosan Krisztusban

Cserbik János

Az advent történelem egy fájdalmasan szép tapasztalata, Krisztus és az ő igazsága újra felismerésének története. Az 1888-as év  – a mineápoliszi konferenciai gyűlés - a maga előzményeivel és körülményeivel, mintha csak egy mai helyzet lenne: identitás-kérdés, misszió, testvériség, idők jelei – ambíciók, konfliktusok, lelkiség és közösség.
Tanulságok és győzelmek története, hogy átgondolva őket közelebb húzódjunk Ő hozzá és egymáshoz. Minél szorosabban.

Utazás Önismeretországba – Missziónk a ma emberéért

Cserbik János

A mai embernek elege van az elméletekből, képletekből. Az érdekli, ami működik. Szeretné érteni önmagát, kapcsolatait, a világot. Erre ad választ az evangélium: "Boldogok, akik...", "Szeresd az Urat... és felebarátodat...", "Ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket..."
Hogyan fordítsuk le az evangéliumot veszteségek nélkül a hétköznapi ember nyelvére? Mit mondhat az örömhír a Bibliát sokszor még hírből sem ismerő embereknek?
Vetítéses, interaktív előadás a tudomány felismerései, a Biblia sok ezer éves tanításai és személyes tapasztalataink összevetésével!

Készülj Istened elé – Hogyan? Hogyan mondjam el ezt másoknak?

Ördög Róbert

A legnagyobb kérdés az ember számára, hogyan készüljön fel az Istennel való találkozásra. Különösen fontos ez minden fiatalnak. Várjuk Jézus eljövetelét, de ha választhatnánk, mikor jöjjön el, lehet, hogy a "kicsit később" lehetőséget jelölnénk be. A felkészülés, lelki növekedés sok esetben különböző szakaszokban van bemutatva, lépcsőfokokhoz hasonlítva, de akkor ez olyan, mint egy kurzus, melyet végigjárunk, bemagoljuk az anyagot, elsajátítunk meghatározott gyakorlati ismeretet s máris diplomás szakemberek vagyunk. Hogy működik ez lelki téren? Mit tehetünk ezért mi magunk, s mi ebben a Szentlélek szerepe? Hogy néz ki egy fiatal keresztény számára a lelki növekedés, újjászületés, s ami még fontosabb, különválasztható-e ez az aktív missziós küldetéstudattól? Készülök Istenem elé, de hogy mondjam el ezt másoknak?
Szeretném a fiatalokat olyan élettapasztalatokkal bátoritani, melyek meghatározták hitéletemet, megerősítettek lelkészi szolgálatomban (pedig soha nem akartam lelkész lenni, s folyamatosan visszautasitottam minden hivást...), s elkötelezetté tettek a misszió irányában.

13+1 dolog, amit mindig is tudni akartál a cserkészetről, de sosem merted megkérdezni
Mire jó a cserkészet Jézusnak? És mi mindenre lehet jó Neked?

Dr. Hegyi Márton - Kassai Csaba Péter

Érdekes és meglepő kérdések és válaszok a cserkészetről, játékosan. Mitől a legerőteljesebb ifjúsági misszió a cserkészet az Egyházban? Egy örökkévaló jelentőségű hobbi: a cserkészet, mint a tanítvánnyá levés és tanítvánnyá tevés örömteli útja.

Program

Szerda

15:00-18:00 Regisztráció
18:00-19:30 Megnyitó plenáris előadás (Jerry & Janet Page)
19:30-21:00 Kiállítások nyitva

Csütörtök

Személyes áhítat
08:30-09:30 Reggeli áhítat, imaalkalom (Jerry & Janet Page)
09:45-10:45 Bizonyságtétel (Varga Dániel)
11:00-13:00 Szemináriumok
13:00-14:00 Ebéd
13:00-14:30 Kiállítások nyitva
14:30-16:30 Szemináriumok
17:00-18:00 Vacsora
18:00-19:30 Plenáris előadás (Jerry & Janet Page)
19:30-21:00 Kiállítások nyitva

Péntek

Személyes áhítat
08:30-09:30 Reggeli áhítat, imaalkalom (Jerry & Janet Page)
09:45-10:45 Bizonyságtétel (Kraig Harnett)
11:00-13:00 Szemináriumok
13:00-14:00 Ebéd
13:00-14:00 Kiállítások nyitva
14:00-16:30 Missziós program
17:00-18:00 Vacsora
18:00-19:30 Plenáris előadás (Jerry & Janet Page)
19:30-21:00 Kiállítások nyitva

Szombat

09:30-10:40 Szombatiskola (Jan-Harry Cabungcal)
11:00-12:30 Istentisztelet (Jerry & Janet Page)
13:00-14:00 Ebéd
14:30-16:30 Szemináriumok
17:00-18:00 Vacsora
18:00-19:30 Plenáris előadás (Jerry & Janet Page)
19:30-21:00 Kiállítások nyitva

Vasárnap

08:30-09:30 Reggeli áhítat, imaalkalom (Cserbik János)
09:45-11:30 Záróplenáris

Helyszín

Terézvárosi Adventista Gyülekezet

1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13

Mutasd térképen

Hétköznap és vasárnap a Budapest Terézvárosi Adventista Gyülekezet lesz a Konferencia helyszíne.

FJK Venue
FJK Venue
FJK Venue

Szombaton: Dürer Rendezvényház

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21

Mutasd térképen

Az előzetesen regisztrálók magas száma miatt új helyszínt kellett választanunk az idei konferenciának, ami a 2011-ben felújított kulturális központban, a Dürer Rendezvényházban lesz. A Városliget szomszédságában lévő terület könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel, az autók számára parkolóhely biztosított.

FJK Venue
FJK Venue
FJK Venue