Küldetésben

2016. jan. 27–31.

Budapest

„És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja vala:
Kit küldjek el és ki megyen el nékünk?
Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet!
Ézs 6:8

Előadók

Doug Batchelor

Doug Batchelor

Lelkész, média misszionárius

Doug Batchelor az Amazing Facts szervezet elnöke és előadója, valamint a kaliforniai Granite Bay Adventista gyülekezet lelkésze. Bibliai témájú TV műsora minden nap látható a amerikai kábeltelevíziós csatornákon, illetve műhold segítségével az egész világon. Házigazdája a Bible Answers Live (Bibliai válaszok Élőben) betelefonálós rádióprogramnak. Ez az adás minden vasárnap este hallgatható Észak-Amerika egész területén. Számos cikk és könyv szerzője. Doug a mély lelkiség és látás embere, mégis gyakorlatias hozzáállása és spontán humora révén képes arra, hogy keresztények és nem hívő közönséghez egyaránt szóljon. Szeret repülni, búvárkodni, quadot vezetni és gitározni. Feleségével, Karennel öt gyermekük van.

Jan-Harry Cabungcal

Jan-Harry Cabungcal

Evangelizációs koordinátor, neurológus

Jan-Harry Cabungcal végzettsége szerint neurológus-kutató, de a lélekmentés élete igazi szenvedélye. A Europe 4 Jesus alapítójaként és evangelizációs koordinátoraként, valamint a svájci ASI elnökeként Dr. Cabungcal azon munkálkodik, hogy a fiatalokat az elveszettek megkeresésére ösztönözze, képezze és mozgósítsa, új erőt adva a megfáradtaknak, s tekintetüket Urára, Jézus Krisztusra irányítsa.

Csizmadia Róbert

Csizmadia Róbert

Teológus-lelkész

Csizmadia Róbert, teológus-lelkész. Egyetemi diplomáját az angliai Newbold College-on szerezte, ahol teológia mellett lelkigondozást és párkapcsolati tanácsadást tanult, illetve a kollégium vezető-helyetteseként dolgozott. A Ketten Együtt Házassági Műhely társalapítója. Óraadóként dolgozott az Adventista Teológiai Főiskolán, a Janus Pannonius Tudományegyetemen és a Károli Gáspár Református Egyetemen. Nős, finn származású feleségével, Helivel, boldog házasságban él, két kislányuk van: Aino és Helmi. A Hetednapi Adventista Egyház lelkészeként dolgozik.

Horváth Gábor

Horváth Gábor

Lelkész, zenepedagógus

A nevem Horváth Gábor, egy Somogy megyei kis faluban, Nágocson élek feleségemmel és két kisfiammal. Az alapszakmám zenepedagógus (ütőhangszertanárként diplomáztam Debrecenben és végeztem mesterképzést Pécsett), de Isten arra vezetett, hogy az ütőhangszerek szeretetén túl többet is tehetnék másokért, így 1999-ben elhívást kaptam a Sola scriptura Lelkészképző iskola nappali szakára. 2002 óta dolgozom segédlelkészként és lelkészként, valamint 8 évre ifjúságvezetői szolgálatra is elhívást kaptam. Szolgálatom közben elvégeztem a SOTE addiktológiai konzultáns képzését és 2006 óta rendszeresen dolgozom alkohol- drog- és gyógyszerfüggők között. 2010-ben indult bentlakásos rehabilitációs programunk, ahol szakmai vezetőként igyekszem összefogni az itt folyó munkát (részletesen: www.alkoholbeteg.hu). Az elmúlt 10 évben számos általános és középiskolában, illetve táborban megfordultam és sok fiatalhoz kapcsolódhattam, hogy együtt gondolkodhassunk a függőség és a szabadulás kérdéséről. Szeptembertől nyertem felvételt az Hetednapi Adventista Egyház soraiba és folytathatom szolgálatomat a balatonlellei körzet lelkészeként.

Tóth Szilárd

Tóth Szilárd

Lelkész

Hálás vagyok Istennek, hogy fiatalon megszólított és elhívott az Őt várók családjába, ahol immár 15 éve lelkipásztorként szolgálhatok. Az Ószövetség és a zsidó kultúra különösen közel áll hozzám. Szabadidőmben pedig szívesen kerékpározok és futok.

Dankó Ferenc

Dankó Ferenc

Lelkész

Hét éve szolgálok lelkészként, ebben az időszakban a változások ellenére állandó hangsúly volt az ifjúsági szolgálaton. Az ebben való elkötelezettségemben fontos szerepe volt és van a saját életutamnak, fiatalkori és mai egyéni és hittapasztalataimnak. Inspiráló kihívás családos emberként úgy fiatalnak maradnom, hogy eközben fejlődjek és a hitem növekedjen. A fiataloktól tanultam a legtöbbet arról, hogy a hűség és a hitelesség egyformán fontos.

Szabó Attila

Szabó Attila

Lelkész, misszionárius, biológia-rajz szakos tanár

1956-ban születtem, Győrben élek. Biológia-rajz szakos tanárként tanítottam mintegy húsz évig minden korosztályt. Második diplomámat a Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskolán 1993-ban kaptam, ahol ettől kezdve a Biblia és a Képzőművészet tárgyat adtam elő 2014-ig. 1996-tól lelkészként, missziómunkásként tevékenykedem Isten művében. Feleségemmel, Horváth Zsuzsannával, munkatársként is dolgozunk. Régebben az ifjúságnak (14–20 éveseknek) Olvasótáborokat, újabban, az elmúlt hét évben a gyerekeknek (7–14 éveseknek)Fürkésztáborokat rendezünk munkatársainkkal. Emellett kb. másfél évtizede Életmód táborokat vezetek. 1988-tól sok, főképp dunántúli városban és településen tartok előadásokat és sorozatokat a Biblia, az egészséges életmód, a teremtés vagy evolúció, a gyermek- és ifjúságnevelés és a házassággondozás témakörében. Kutatásaimat, tapasztalataimat mintegy kilenc könyvben összegeztem. A fiatalokért végzett szolgálatom célja, megerősíteni a fiúkat és a lányokat a küldetésükben és elhívatásukban, „Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjú korukban; leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok” (Zsolt 144:12).

Ócsai Imre

Ócsai Imre

Lelkész

Hét éve dolgozom az evangélium ügyében. A teológiai tanulmányaim után a bózsvai Biblia- és Életmódtábor munkatársaként kezdtem dolgozni. Feleségemmel, négy gyermekemmel jelenleg a szolnoki gyülekezetben munkálkodunk. Eddigi életem, szolgálatom nagy részét a Hetednapi Adventista Egyházon kívül éltem. Az ígéből, és Bizonyságtételekből felfedezett kincs új értelmet adott, új dimenziót nyitott a szolgálatomnak. A korábban jól ismert igazságokat új fényben láthattam meg. Ezek a felfedezések döntő szerepet játszottak abban, hogy csatlakoztam az egyházhoz. Remélem, mindezek megosztásával segítséget tudok nyújtani Krisztusért dolgozni vágyó fiataloknak.

Erdődi Péter

Erdődi Péter

Szoftverfejlesztő, laikus Biblia-kutató

Informatikai tanulmányai után teológiát tanult a Sola Scriptura Főiskolán. Korábbi hallgatótársaival együtt mindene a Biblia-kutatás, Jézus Krisztus Evangéliumának mind mélyebb megértése és továbbadása. Jelenleg egy, de hamarosan három gyermek apukája, feleségével a Hetednapi Adventista Egyház ráckevei gyülekezetének tagjai.

Szemináriumok

Bibliai kérdések és válaszok

Doug Batchelor

Szembesültél már olyan kérdésekkel a Bibliából, amire nem tudtál válaszolni? Foglalkoztat egy kérdés, és szeretnéd tudni, mi Isten Igéjének a válasza rá?
Doug Batchelor a Bible Answers Live! - bibliai kérdésekkel foglalkozó rádióműsor házigazdája. Most Magyarországon először, személyesen tehetjük fel a kérdéseinket, és kereshetjük együtt a Biblia pontos válaszát.

Generációnk legégetőbb szükségletéről és arról, ez mit jelent a Hetednapi Adventista mozgalom ifjúsága számára
A kereszt lábánál: döntéseket nyerni Jézusnak

Jan-Harry Cabungcal

Egy olyan világban élünk, ahol több nagy intelligenciával és (ál)okosokodással rendelkező fiatalra van szükség? Mi ennek a generációnak a legnagyobb hiánya és szükséglete? Hogyan lehet az adventista mozgalom katalizátor és a hiányzó láncszem lenni ebben az utolsó generációban? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a szeminárium alatt, és gyakorlati módszereket nyújtunk arra, hogy magasabbra tűzzük ki a céljainkat, mint amilyen magasra csak emberi gondolat elérhet – ez Isten tökéletes elgondolása gyermekei számára.
A Biblia azt tanítja, hogy nemcsak hallgatói vagyunk Isten szavának, hanem cselekvői is. Mégis olyan sokszor, miután megosztottunk egy kritikus igazságot egy barátunkkal vagy családtagunkkal, nem történik döntés. Hogyan tudunk oly módon együttműködni a Szentlélekkel, hogy sok, a döntés völgyében veszteglő emberen segítsünk? Hogyan hívjunk döntésre hatásosan, meggyőződéssel, magabiztosan? Gyere, és tanuld meg hogyan hozz embereket Jézus lábához, és hogyan engedd, hogy a kereszt ereje által az egyén egy meg-nem-kötözött életet válasszon ezekben az utolsó napokban.

Szabadság Krisztusban

Csizmadia Róbert

„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” - János 8:36
A megváltás nemcsak egyszerűen lehetőséget ad az örök életre, hanem befolyásolja jelenlegi életünket. "Szabadság Krisztusban" - összefoglalója ennek az élettapasztalatnak. Ezt a témát fogjuk felfedezni és körüljárni közös munkával, a Biblia segítségével. Hogyan jellemezhetjük ezt a szabadságot? Szabadság valamitől vagy valamire? Szabadság határokkal vagy végtelen szabadság? Egyáltalán: ezek a jó kérdések?

Függőségtől kegyelemig

Horváth Gábor

Meggyőződésem, hogy két embertípus létezik. Az egyik csoportba tartoznak a függők, a másikba mindazok, akik ezt tagadják. A függőség véleményem szerint együtt jár a létezéssel és megkötözöttségeinken keresztül juthatunk el odáig, hogy ráébredünk, Szabadítóra van szükségünk. Ezt a folyamatot, személyes tapasztalataimat és a függők között megélt szolgálatom felismeréseit szeretném megosztani a szemináriumok során, illetve azt, hogy mit tehetünk másokért a környezetünkben.

A szeminárium alatt feldolgozott témák a következők:

 1. A függőség, mint egyetemes emberi állapotunk

  - avagy mitől függ az életem és milyen hétköznapi csapdákat érdemes kikerülnöm?

 2. A függőség kialakulásának folyamata mindannyiunk életében

  - avagy hogyan ellensúlyozom feszültségeimet és sérüléseimet gyermekként, kamaszként és felnőttként?

 3. A függőség megjelenése és kiteljesedése a Biblia lapjain keresztül

  Szomorú és felemelő példák az Igéből a bűn rombolásáról és a kegyelem erejéről. Hogyan szabadulhatok függőségeimből?

 4. Vallásfüggőség vs. Krisztusban elnyert szabadság

  Hogyan élhetem a folyamatban "józanságom" és miért alapvetően fontos továbbadnom, amit kaptam?

Időutazás - lehetséges?

Tóth Szilárd

Felgyorsult világunkban, e nagy rohanás közepette mindannyian érezzük, hogy néha kell egy kis megállás. De mikor, hol és hogyan? Tekintsük át röviden a bibliai időszámítást és ünnepeket! Ismerjük meg eredetüket és jelentőségüket! Beszélgessünk arról, mit jelent számunkra a szombat megünneplése, illetve mit tehetünk azért, hogy ez a nap valóban ünnep legyen!

„Jézus a fiatalokért” - Hogyan keressük és tartsuk meg az örömhírrel a XXI. században élő fiatalokat?

Dankó Ferenc

Anélkül, hogy általánosítanánk, aki próbált már fiatalokat Istenhez vezetni, tapasztalta, hogy komoly kihívás a fiatalokért végzett szolgálat, akár a „gyülekezetbe járó”, még inkább a „világban élő” fiatalok a célcsoport. A szemináriumon arra keressük a választ, hogyan lehet a mai fiatal generáció számára átadni az evangéliumot úgy, hogy megértsék és megéljék? Milyen általános és speciális jellemzői vannak, lehetnek a most élő fiatal generációért végzett szolgálatnak?

Hol a helyem, mi a feladatom? Küldetés vagy vergődés az ifjúkor hálójában? (1Jn 2,14)
Mi a lelki élet titka? Hogyan válik életed fája gyümölcstermővé? (Jer. 17,5–6)

Szabó Attila

Rontás vagy építés? A sikeres élet buktatói Dino Buzzati: A Colombre c. novellája alapján. Ha kívülről minden szépnek látszik, mégis mi a probléma? Miért élsz és mi elől menekülsz? Mit hirdet az életed: Jézust vagy a Colombrét? Istenképek és képtorzulások.
Jézus a pusztából a folyó mellé akar ültetni. Hogyan valósulhat ez meg? Hová nyúlnak életed láthatatlan gyökerei és a látható ágak? A folyó felé nyúló hajszálgyökerek növekedésének rejtélye. Mi a törzs? Virágaid: élet illata vagy halál illata? Gyökeres változás – gyümölcstermés. „Gyökerem a víznek nyitva lesz, és ágamon hál meg a harmat.” (Jób 29,19)

GLOW - prédikáció a zsebedben. Küldetésben minden nap.

Szőllősi Enikő - Anna Müller

Isten arra hív minket, hogy képviselői legyünk a világban, és világosságot, amit nekünk adott, másokkal is megosszuk. Sok féle missziós módszer van, azonban van egy, amit szinte mindig hasznosíthatsz, mindig veled lehet - Hogyan hozhatnak lázba ilyen kicsi dolgok nagy gyülekezeteket? Hogyan tehetsz szert olyan tapasztalatokra, amiket eddig irigyeltél a mások beszámolóiból?
Gyere és vegyél részt a GLOW történetében!

Egyházszervezet - Mint a mennyben úgy a földön is...?

Erdődi Péter - Ócsai Imre

Mi az egyház? Ki találta ki a szervezetet, és mire való? Kell-e ez nekem? Nem elég csak Krisztushoz tartoznom? Mi köze ennek az üdvösségemhez? Vajon megtalálható-e az örökkévaló Evangélium a szervezett egyházról szóló Hetednapi Adventista tanításban? Ha a fenti kérdések bármelyike valaha is megfogalmazódott benned, akkor szeretettel várunk egy interaktív szemináriumra, ahol igyekszünk közösen választ találni ezekre a Bibliából és a Prófétaság Lelke írásaiból, „hogy az egyház által mindenki megismerje az Isten sokféle bölcsességét” (Ef 3,10).

Program

Szerda

15:00-18:00 Regisztráció
18:00-19:30 Megnyitó plenáris előadás (Doug Batchelor)
19:30-21:00 Kiállítások nyitva

Csütörtök

Személyes áhítat
07:00-07:30 Reggeli torna
08:30-09:30 Reggeli áhítat, kiscsoportos beszélgetések (Varga Dániel)
09:45-10:45 Bizonyságtétel (Horváth Gábor)
11:00-13:00 Szemináriumok
13:00-14:00 Ebéd
13:00-14:30 Kiállítások nyitva
14:00-14:30 Szünet, FJK kóruspróba
14:30-16:30 Szemináriumok
16:30-17:00 Szünet, FJK kóruspróba
17:00-18:00 Vacsora
18:00-19:30 Plenáris előadás (Doug Batchelor)
19:30-21:00 Kiállítások nyitva

Péntek

Személyes áhítat
07:00-07:30 Reggeli torna
08:30-09:30 Reggeli áhítat, kiscsoportos beszélgetések (Domján Marcell)
09:45-10:45 Bizonyságtétel (Jan-Harry Cabungcal)
11:00-13:00 Szemináriumok
13:00-14:00 Ebéd
13:00-14:00 Kiállítások nyitva
14:00-17:00 Missziós program
17:00-18:00 Vacsora
18:00-19:30 Plenáris előadás (Doug Batchelor)
19:30-21:00 Kiállítások nyitva

Szombat

09:30-10:40 Szombatiskola (Jan-Harry Cabungcal)
11:00-12:30 Istentisztelet (Doug Batchelor)
13:00-14:00 Ebéd
14:30-16:30 Szemináriumok
17:00-18:00 Vacsora
18:00-19:30 Plenáris előadás (Doug Batchelor)
19:30-21:00 Kiállítások nyitva

Vasárnap

Személyes áhítat
07:00-07:30 Reggeli torna
08:30-09:30 Reggeli áhítat, kiscsoportos beszélgetések (Farkas Kamill)
09:45-11:30 Záróplenáris (Jan-Harry Cabungcal)

Helyszín

Dürer Rendezvényház

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21

Mutasd térképen

Az előzetesen regisztrálók magas száma miatt új helyszínt kellett választanunk az idei konferenciának, ami a 2011-ben felújított kulturális központban, a Dürer Rendezvényházban lesz. A Városliget szomszédságában lévő terület könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel, az autók számára parkolóhely biztosított.

FJK Venue
FJK Venue
FJK Venue